Potencjał tkwi w ludziach

Oferta szkoleń / PSZ PUP/WUP

Nie ma szkolenia, którego szukasz? Zaprojektuj je!

Informujemy, iż wymogiem podjęcia działań dotyczących stworzenia przez Centrum Doradztwa Szkoleniowo Jakościowego nowego szkolenia jest przesłanie do nas prawidłowo wypełnionego formularza, zawierającego istniejące-prawdziwe dane osobowe wypełniającego oraz instytucji, w której pracuje, w celu weryfikacji zgłaszającego.